HPC AI500: A Benchmark Suite for HPC AI Systems.

Proceedings of International Symposium on Benchmarking, Measuring, and Optimizing, 2018

Zihan Jiang, Wanling Gao, Lei Wang, Xingwang Xiong, Yuchen Zhang, Xu Wen, Chunjie Luo, Hainan Ye, Xiaoyi Lu, Yunquan Zhang, Shengzhong Feng, Kenli Li, Weijia Xu, Jianfeng Zhan

Full text links

External link

Conference Proceedings

Added-at
2020-10-16T00:00:00.000+0200
Biburl
https://www.bibsonomy.org/bibtex/252053e143124a37d8ffb691807f936f4/dblp
Booktitle
Proceedings of International Symposium on Benchmarking, Measuring, and Optimizing
Crossref
conf/bench/2018
Ee
https://doi.org/10.1007/978-3-030-32813-9_2
Interhash
86517bf9ea43796b1b0dbeb0f982fd02
Intrahash
52053e143124a37d8ffb691807f936f4
Isbn
978-3-030-32813-9
Pages
10-22
Publisher
Springer
Timestamp
2020-10-17T11:35:55.000+0200
Volume
11459
Series
Bench '18
Editors
Chen Zheng, Jianfeng Zhan

Cite

Plain text

BibTeX